Kontakt

Kontakt

Hotel ARKADA s.r.o.

Prevádzka:

Hotel STELA ****

Námestie Majstra Pavla 55

054 01 Levoča

Slovensko

Tel: 00421 (0)53 451 29 43 – 6 

Fax: 00421 (0)53 451 22 66

E-mail: recepcia@hotelstela.sk

Web www.hotelstela.sk

ICO: 36451134

DIČ: SK 2020035523

 

Ochrana osobných údajov GDPR

Orgány dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1